Over Vestia

Vestia biedt woonservice aan de bewoners van circa 72.000 woningen in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in het midden van het land. De woningen zijn verdeeld over de lokale corporaties, die werken in hun eigen wijken en buurten. Zij kennen de situatie ter plekke goed en hebben rechtstreeks contact met het lokale bestuur, plaatselijke organisaties en vooral met de bewoners. Zo is Vestia altijd in de buurt! Vernieuwing van wijken en samenwerking met de zorgsector zijn twee voorbeelden van hoe Vestia haar maatschappelijke taak vervult.

Vestia Loevesteinlaan 
Dr. Lelykade 10b
2583 CM  Den Haag

Postbus 84392
2508 AJ Den Haag

t 088 - 124 24 24
e woonservice@vestia.nl l  
w www.vestia.nl