Leefregels

In Het Strijkijzer gelden een aantal leefregels waaraan de bewoners zich moeten houden:

1. Het is de huurder niet toegestaan om te roken in de algemene ruimten.
2. Huurder plaatst geen goederen in of aan de gemeenschappelijke ruimten.
3. Huurder plaatst zijn huisvuil in de daarvoor bestemde containerruimte.
4. Grofvuil moet huurder zelf afvoeren (grofvuiltelefoon) en dit melden aan de Servicemanager.
5. Het is niet toegestaan te boren in wanden, vloeren en plafonds in verband met leidingen, bedradingen en het sprinklersysteem. Bij beschadigingen anders dan slijtage, zullen de kosten van reparatie in rekening worden gebracht.
6. Eventuele aanwijzingen van de Servicemanager moeten worden opgevolgd.
7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en vervolgschade ten gevolge van misbruik van de sprinklerinstallatie.
8. Huurder is verplicht jaarlijks zijn/haar medewerking te verlenen aan de keuring van de sprinklerinstallatie.
9. Huurder dient bij de inrichting van het appartement rekening te houden met de sprinkler, die niet belemmerd mag worden.
10. In het gebouw is 24 uurs camerabewaking. Bij geregistreerd vandalisme wordt alle schade en vervolgschade in rekening gebracht bij de huurder. Dit geldt ook voor misbruik van de liften.
11. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek.
12. In de Hofwijckstraat is een laad- en losruimte. Parkeren rondom het gebouw is verboden.
13. Wanneer huurder de woning opzegt, dienen de wanden en het plafond in een lichte kleur te worden opgeleverd.
14. Huurder onthoudt zich in het gehuurde van het kweken en/of verhandelen van hennepplanten en/of van enige andere plant of narcoticum welke voorkomt in de Opiumwet en op de bij deze wet behorende lijsten.
15. Fietsen mogen alleen in de fietsenstalling worden geplaatst.
16. Het schilderen van ramen, deuren en kozijnen is niet toegestaan.
17. Vestia is energieleverancier.