Meterstanden

Je kan zelf niet je meterstanden opnemen. Het verbruik wordt individueel gemeten via digitale pulsmeters. Jaarlijks maken we een afrekening van de servicekosten. Je krijgt een afrekening met daarop het voorschot en het werkelijke verbruik. Hieruit blijkt of je moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Het voorschot kan worden aangepast als blijkt dat het voorschot niet overeenkomt met het verbruik.